BLM BAKANI

2008–2009 Eitim-Öretim Y覺l覺nda faaliyete geçen Temel Sanat Eitimi Bölümü, sanatsal ve yarat覺c覺 yönü gelimi, kültür bilinci olumu, tarihsel ve kuramsal kar覺lat覺rmalar yapabilen örenci yetitirmeyi desteklemeyi hedefler.

Temel Sanat Eitimi Bölümü, örencileri, genel kültür, entelektüel birikim oluturabilmeleri konusunda tevik eder ve yönlendirir. Y覺l içerisine yay覺lm覺 proje çal覺malar覺, seminer ve çal覺taylarla örencide bilinç oluturman覺n yollar覺n覺 arar. Programa örenci al覺nmaz.

Temel Sanat Eitimi Bölümü, üniversitenin her bölümünde okuyan örencinin sanatla tan覺mas覺, kendini sanat yoluyla ifade edebilmesi için dersler açar. Kuramsal sanat derslerinin yan覺 s覺ra, atölye çal覺malar覺 ile de örenciyi sanatsal aç覺dan destekler. Temel Sanat Eitimi mevcut yap覺lanman覺n içerisinde destek görevini üstlenen bir birim olarak çal覺malar覺n覺 sürdürür.

Dr. Ör. Üyesi A. Kaya Özakgün