Program Tan覺m覺

 

Sahne Sanatlar覺 Bölümü Oyunculuk Anasanat Dal覺 lisans program覺n覺n amac覺 oyuncu adaylar覺na meslein etik kurallar覺 ve çada yöntemler çerçevesinde entelektüel bir birikim ve fiziksel donan覺m kazand覺rmakt覺r. Tiyatro eitiminin en önemli aya覺 olan oyunculuk eitimi, tiyatronun tüm sanat dallar覺yla kesien yap覺s覺 ve de toplumsal hayatta “hayat覺n aynas覺” olarak ilev görmesinden dolay覺 oyuncu adaylar覺na hem kendileri, hem içinde yaad覺klar覺 toplum, hem de tiyatronun evrensel örüntüleri ile ilgili bir keif ve beceri edinme ortam覺 salayarak Türk tiyatrosunun zenginlemesine katk覺da bulunacak sanatç覺 bireyler yetitirmeyi hedefler.