Mezuniyet Projeleri

Kay覺t olduklar覺 lisans bölümleri programlar覺n覺n ders planlar覺nda yer alan derslere yaz覺larak bu dersleri baarm覺, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eitim ve Öretim ve S覺nav Yönetmelii’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çal覺malar覺 baar覺 ile bitirmi ve GANO’su en az 2.00 olan örenciler Üniversite eitim-öretimini tamamlam覺 say覺l覺rlar.