BLM BAKANI

Ça覺m覺z覺n en önemli gereklerinden biri de iletiimdir ve iletiimdeki en önemli görev de görsel tasar覺ma dümektedir. Her gün onlarcas覺n覺 gözlediimiz web sayfalar覺, gazeteler ve dergilerin keyifle okuyup alg覺layabildiimiz sayfalar覺, kitaplar, afiler, reklamlar, ilgimizi çeken ambalajlar, tan覺t覺c覺 broür ve kataloglar, logolar vb. bütün görsel materyaller grafik tasar覺m ürünleridir. Bunlar覺n tümünün temeldeki hedefi, iletilecek olan mesaj覺, imaj覺 veya bilgiyi en h覺zl覺 ve amac覺na en uygun olarak hedef kitleye iletebilmektir. Bu noktada grafik tasar覺ma gereksinim doar.

Tasar覺mc覺 iletilmek istenilen mesaj覺 zaten youn bir görsel bombard覺man alt覺nda olan kitlelere iletebilmek için ilevsellii de gözard覺 etmeden fark覺 yakalamak zorundad覺r. Bunun baar覺labilmesi için, öncelikle nitelikli bir grafik tasar覺m eitiminin yan覺nda,kültürlü, vizyonu geni, çaa uygun ve özgün düünüp uygulayabilen kiilie sahip grafik tasar覺mc覺lar覺n yetitirilmesi gereklidir.

Grafik Tasar覺m Bölümü'müzde de bu gereklilie uygun bir eitim hedeflenmektedir. Örenciler dört y覺ll覺k lisans düzeyindeki eitimlerinde younluklu olarak ilenen grafik tasar覺m, tipografi, fotografi ve illüstrasyon derslerinin yan覺s覺ra yarat覺c覺l覺klar覺n覺 ve kültürlerini gelitirecek derslerle de desteklenmektedir.Mesleki dersler yeterli donan覺mlar覺n bulunduu bilgisayar laboratuarlar覺nda, örencileri arat覺rmaya yöneltecek program disiplinleri içinde ve eitimcilerin kontrolünde teorik ve uygulamal覺 olarak ilenmektedir.

Mezunlar覺m覺z, reklam ajanslar覺nda, görsel medya kurulular覺nda, matbaac覺l覺k fotorafç覺l覺k veya filmcilik sektörlerinde görev alabildikleri gibi kendi iletmelerini de kurarak da mesleklerini sürdürebilmetedirler.

Dr. Ör. Üyesi Zeynep Eda BÜRGE EMRE