BÖLÜM BAŞKANI

Görüntü Sanatları Bölümünde sanatçı adayları için, kendi felsefi, düşünsel ve kişisel yönlerini belirlemelerine yardımcı bir eğitim ve öğretim yöntemi izlenmektedir. Böylece, günümüzün sanat ve teknoloji karışımını ya da birlikteliğini özümseyerek  Film, Video, Fotoğraf, Görsel ve Eleştirel Çalışmalar gibi seçtikleri uzmanlık alanlarında ve endüstirinin  gereksinimleri doğrultusunda yoğunlaşararak üretmeleri cesaretlendirilmektedir. Bu bağlamda yapılan atölye ve kuramsal çalışmalarla sanatçı adayları kendilerini sanat yoluyla ifade ederken, görmek, duymak, düşünmek ve yaratıcıkla ilgili risk alma gerekliliğini  deneyimleyeceklerdir.

Atölye programları ve kuramsal çalışmaları kapsayan derslerde, alanlarında kendilerini kanıtlamış sanatçılar ve akademisyenler tarafından, günümüze kadar gelen tarihsel sürecin teori ve uygulamaya yönelik bir biçimde anlatılması öngörülmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki serbest ve açık iletişim, güçlü tam zamanlı ve yarı zamanlı sanatçı ve akademisyen kadrosu bu çok özel programın başarısına katkıda bulunmaktadır.  Tüm bu olanaklar doğrultusunda görüntü sanatları bölümünde eğitim ve öğretim gören ve görmek isteyen sanatçı adayları için seçtileri alanda düşlediklerine kavuşmak ve başarmak olasılığı hayal değidir.

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan YILDIRIM