BÖLÜM BAŞKANI

 

Türkiye’de son yıllarda turizmde yaşanan hızlı gelişmelerin sonucunda konaklama işletmeleri ile yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli eleman ihtiyacının artması ve televizyonlardaki yemek programlarının cazibesi, gastronomiyi gençlerin ilgi odağı haline getirmiştir. Bunun sonucu olarak üniversitelerde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin kurulmasında ciddi bir artış olmuştur. Türkiye’de yeni bir kavram olan gastronomi, yemek pişirme ve aşçılığın ötesinde; yemek malzemesinin seçimi, yemeğin hazırlanması ve sunuşunu kapsayan içinde sanatın da yer aldığı, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı bir disiplindir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2013 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim süresi 4 yıl olan bölümde ilk yıl ortak derslere, daha sonraki yıllar alan derslerine ağırlık verilmektedir. Uygulamalı derslerin önemli yer tuttuğu programda, bu derslerin yapılabileceği uluslararası niteliklere uygun, ileri teknoloji ile hazırlanmış tam donanımlı mutfaklar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz burada Türk ve Dünya Mutfağından yiyecek, içecek ve pastacılık teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazanacaklardır. Programda uygulamalı derslerin yanında öğrencilerin nitelikli birer işletmeci ve yönetici yetişmelerini sağlayacak teorik dersler de ağırlıklı olarak yer almaktadır. Gastronomide yabancı dilin önemi dikkate alınarak, programda İngilizce dersleri de önemli bir yer tutmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları programının amacı; konaklama, restoran, yiyecek ve içecek işletmeciliği ile benzeri iş kollarında uluslararası nitelikte, uygulama ve teorik bilgi ve becerilerle donatılmış, üst düzey yöneticilik yapabilecek, çağdaş değerlere sahip, nitelikli genç yönetici şefler yetiştirmektir.

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ