Fakülte Kurulları

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

…………………………………………………………………………………………………...

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ                                   (Başkan)                  

Prof. Dr. Filiz DEMİR                                               (Üye)                                                                      

Prof. Dr. Gül BATUŞ                                               (Üye)

Prof. Dr. İsmail KAYA                                              (Üye)

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ                                      (Üye)                           

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL                                   (Üye)                                                                   

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER                                           (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA                              (Üye)                                                                   

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya ÖZAKGÜN                         (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda BÜRGE EMRE                      (Üye)                                                             

Dr. Öğr. Üyesi Radife AKYILDIZ ONGAR                        (Üye)                                                                   

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan YILDIRIM                                 (Üye)                                                                

 

    

 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

…………………………………………………………………………………………………...

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ                                       (Başkan)                                

Prof. Dr. Filiz DEMİR                                                 (Üye)                                                                     

Prof. Dr. Zafer KESEBİR                                             (Üye)

Prof. Dr. İsmail KAYA                                                (Üye)                                                                       

Doç. Dr.  Ahu TUNÇEL ÖNKAL                                     (Üye)

Doç. Dr.  Gürdal ÜLGER                                             (Üye)

Dr.
Öğr. Üyesi Müjgan YILDIRIM                                  (Üye)