Fakülte Kurulları

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

…………………………………………………………………………………………………...

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ                                   (Başkan)                  

Prof. Dr. Filiz DEMİR                                               (Üye)                                                                      

Prof. Dr. Gül BATUŞ                                               (Üye)

Prof. Dr. İsmail KAYA                                              (Üye)

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ                                      (Üye)                           

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL                                   (Üye)                                                                   

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER                                           (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA                              (Üye)                                                                   

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kaya ÖZAKGÜN                         (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Eda BÜRGE EMRE                      (Üye)                                                             

Yrd. Doç. Dr. Radife AKYILDIZ ONGAR                        (Üye)                                                                   

Yrd. Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM                                 (Üye)                                                                

 

    

 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

…………………………………………………………………………………………………...

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ                                       (Başkan)                                

Prof. Dr. Filiz DEMİR                                                 (Üye)                                                                     

Prof. Dr. Zafer KESEBİR                                             (Üye)

Prof. Dr. İsmail KAYA                                                (Üye)                                                                       

Doç. Dr.  Ahu TUNÇEL ÖNKAL                                     (Üye)

Doç. Dr.  Gürdal ÜLGER                                             (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM                                    (Üye)