Neden G羹zel Sanatlar

Güzel Sanatlar Fakültesi, 襤stanbul kentinin ve Maltepe Üniversitesi’nin sonsuz kaynaklar覺n覺 ilham alarak her bir sanatç覺 aday覺 ve dolay覺s覺yla gelecein sanatç覺s覺 için olaanüstü eitim ve çal覺ma alan覺 yaratm覺t覺r. Bu balamda fakülte sanatç覺 adaylar覺na sanat覺n amac覺, tarihsel geliimi, toplumsal rolü ve edebiyat, müzik, felsefe gibi dier yan alanlar覺yla ilikilerindeki amaç ve anlam üzerine düünme biçimlerini gelitirmeleri için çeitli f覺rsatlar vermektedir. Derslik ve atölye çal覺malar覺yla, sanatta biçimsellik ve kendini anlatma dorultusunda, sanatç覺 adaylar覺n覺n görsel alg覺lamalar覺n覺 pekitirmekte ve kavramsal çal覺malar覺 teknik çeitlilik sürecine doru cesaretlendirmektedir. 

Yeni sektörel gereksinimlere göre, sanatsal ürünlerin, yeni üretim ve sunum alanlar覺 için yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 gerçeinin fark覺ndal覺覺yla eitim ve öretim program覺nda özellikle yaam覺n içinde yer alacak projeler temel al覺nmakta, i yaam覺nda ulusal ve uluslararas覺 geliim izlenmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi bir ELIA (Avrupa Sanat Kurum ve Kurulular覺 Dernei) ve CILECT ( Dünya Sinema Okullar覺 Birlii ) üyesi olarak Avrupa  kültür ve eitimine uyum salarken bir yandan da kendi kültürel altyap覺s覺yla katk覺da bulunmaktad覺r. Bu süreçte, genelde evrensel özelde yerel sanata kültürleraras覺 boyut kazand覺ran sanatç覺lar yetitirmektedir.

 
Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Dekan