Tan覺t覺m

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2004 y覺l覺nda Sinema, Oyunculuk ve Plastik Sanatlar bölümleriyle eitim öretime balad覺. Bir y覺l sonra bünyesine Çizgi Film ve Animasyon ile Fotoraf ve Video bölümlerini ekledi. Bu bölümlere 2008–2009 eitim öretim y覺l覺nda Temel Sanat Eitimi ve Görüntü Sanatlar覺 bölümleri de kat覺ld覺. 2013–2014 eitim öretim y覺l覺nda Gastronomi ve Mutfak Sanatlar覺 Bölümü aç覺ld覺. Günümüz itibariyle Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatlar覺, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasar覺m ve Sahne Sanatlar覺 bölümleriyle aktif eitim öretim hayat覺na devam etmektedir.  

Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm sanat dallar覺 aras覺ndaki birliktelikten beslenerek bölümler aras覺nda etkileimi güçlü k覺lmay覺 hedefler. Atölye derslerinin yan覺 s覺ra kentin içerisinde tan覺arak, konuarak bilgi edinmek Fakültenin eitim anlay覺覺n覺 destekler.

Günümüzde sanat覺n geldii nokta göz önünde bulundurularak, örencinin tek bir alanda yetkiliini ispatlamak için dier tüm sanat dallar覺nda da bilgi sahibi olmas覺 gerektiine inan覺lmaktad覺r. Bu amaçla; fakültemizde dersler interdisipliner mant覺k çerçevesinde oluturulur. Yine bir sanatç覺n覺n üretim sürecini destekleyecek yan disiplinlerde de tam donan覺ml覺 olmas覺 amaçlan覺r.

2008–2009 eitim öretim y覺l覺ndan itibaren Fakültemizde tüm bölümler için ilk y覺l temel sanat formasyonunun kazan覺ld覺覺 ortak bir eitim y覺l覺 olarak haz覺rlanm覺t覺r. Örencinin felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi yan disiplinlerle desteklendii, sanat覺n ne olduunu ve gerekliliini sorgulad覺覺 bu y覺lda, örenci bireyliini ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunmas覺n覺n nedenlerini kefeder. Sanat formasyonunu edinmi örenciler olarak ikinci s覺n覺ftan itibaren alan derslerine yönelirler.

Örencinin, kuramsal ve uygulamal覺 derslerde edindii bilgiyi sektör balant覺lar覺 ile i yaam覺nda test etmesi için çeitli olanaklar salan覺r.