Dekanlık

Yönetim:

 Dekan Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
 Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kaya ÖZAKGÜN
 Dekan Yardımcısı Dr.  Öğr. Üyesi  Cem ÇINAR
 Fakülte Sekreteri           Elif ULUSOY                                                                                    

 

Bölüm Başkanları:

 
 Çizgi Film ve Animasyon  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya ÖZAKGÜN
 Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
 Grafik  Tasarımı  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda BÜRGE EMRE
 Görüntü Sanatları        Dr. Öğr. Üyesi Müjgan YILDIRIM
 Sahne Sanatları  Dr. Öğr. Üyesi Radife AKYILDIZ ONGAR                                                                             

 

İletişim Bilgileri:

 
 Tel:  +90 (216) 626 10 50 / 2755
 Faks:  +90 (216) 626 10 99
 e-posta:  [email protected]
 Web Sayfası:  http://gsf.maltepe.edu.tr