Dekan Mesaj覺

Güzel Sanatlar Fakültesi, 襤stanbul kentinin ve Maltepe Üniversitesi’nin sunduu zengin kaynaklar覺ndan esinlenerek sanatç覺 adaylar覺 ve gelecein sanatç覺lar覺 için çada bir eitim ve çal覺ma alan覺 yaratm覺t覺r. Bu balamda Fakülte sanatç覺 adaylar覺na sanat覺n amac覺, tarihsel geliimi, toplumsal rolü ve edebiyat, müzik, felsefe gibi dier yan alanlar覺yla ilikilerindeki yans覺malar üzerine düünme biçimlerini gelitirmeleri için çeitli f覺rsatlar vermektedir. Kuramsal dersler ve atölye çal覺malar覺yla, sanatta biçimsellik ve kendini anlatma dorultusunda, sanatç覺 adaylar覺n覺n görsel alg覺lamalar覺n覺 pekitirmekte ve kavramsal çal覺malar覺 teknik çeitlilik sürecine doru cesaretlendirmektedir.

Yeni sektörel gereksinimlere göre, sanatsal ürünlerin, yeni üretim ve sunum alanlar覺 için yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 gerçeinin 覺覺覺nda, eitim ve öretim program覺nda özellikle yaam覺n içinde yer alacak projeler temel al覺nmakta, i yaam覺nda ulusal ve uluslararas覺 geliim izlenmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi CILECT ( Dünya Sinema Okullar覺 Birlii) ve ELIA (Avrupa Sanat Kurum ve Kurulular覺 Dernei) üyesi olarak Avrupa  kültür ve eitimine uyum salarken bir yandan da kendi kültürel altyap覺s覺yla katk覺da bulunmaktad覺r. Bu süreçte, genelde evrensel özelde yerel sanata kültürleraras覺 boyut kazand覺ran sanatç覺lar覺  yetitirmeyi hedeflemektedir.

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Dekan