BÖLÜM BAŞKANI

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Çizgi Film ve Animasyon Sanatı, Teorisi ve Film Üretimi konuları ile ilgili profesyonellerin yetiştirilmesi yönünde yapılanmasını tamamlamış bir bölümdür. Çizgi Film ve Animasyon konusunda Lisans eğitimi ile paralel olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan benzer kurumlar ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde Eğitim ve Öğretim projelerini yürütmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen başarı ve deneyimler Bölümün rekabet gücü yüksek ve saygın bir kurum olarak yer edinmesini sağlamaktadır.

Bölüm Atölyelerimiz, profesyonel bir Stüdyo çalışma ortamına en yakın imkân ve koşulları sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Eğitim programlarımız ise Bologna Süreci ile tanımlanan kalite ve yüksek öğrenim değerleri doğrultusunda titizlikle hazırlanmıştır.

Bölümümüz araştıran, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, hedefler koyan, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen, kişisel Sanat ve Estetik kavramlarını tanımlayabilmiş, Etik değerlerini korumaya özen gösteren bireylerin yetiştirilmesi ve topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi A. Kaya ÖZAKGÜN